Reality Tv

Erika Jayne spende troppo l'enorme patrimonio netto di Tom Girardi?